Vybudovanie workout ihriska v obci Žabokreky nad Nitrou