Oznamy Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou

OZNAM č. 1

Základná škola vydá prihlášku na strednú školu rodičom žiakov 9. roč. vo štvrtok 02.04.2020 v čase od 9:00 – 11:00 hod. Prihlášky bude vydávať pani zástupkyňa cez okno svojej kancelárie. S písomným súhlasom rodiča si môže svoju prihlášku prevziať aj žiak. Žiadame rodičov, aby  nezanedbali túto povinnosť a rešpektovali aj uvedený čas možnosti prebrať si prihlášku pre svoje dieťa.
Zároveň ďakujeme za dodržiavanie hygienický pravidiel pri preberaní  – rúško, rukavice a 2m odstup.

OZNAM č. 2

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v zmysle usmernení ministerstva školstva bez kontaktu s deťmi. V našej obci sa bude konať 20. apríla 2020 v čase od 15:00 – 16:00 hod. Rodičia predškolákov odovzdajú škole žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ, alebo žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa. Žiadosti bude preberať pani učiteľka cez okno zborovne školy.
Apelujeme na rodičov, aby nezabudli na túto svoju povinnosť a striktne rešpektovali termín zápisu 20.04.2020 od 15:00 hod do 16:00 hod.
Zároveň ďakujeme za dodržiavanie hygienický pravidiel aj pri zápise – rúško, rukavice a 2m odstup.