Zuzana Radačovská

dane a poplatky

–  daň z nehnuteľností, TKO

–  osvedčovanie podpisov a listín

– personálna a mzdová agenda

– faktúry