Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne konanie.