Oznamy z roku 2022

Dobrovoľný hasičský zbor

Už čoskoro bude mať naša obec vlastný dobrovoľný hasičský zbor. Jeho hlavnou úlohou bude protipožiarna prevencia a akcieschopnosť zásahovej hasičskej jednotky, práca s mládežou, kultúrno-spoločenská činnosť a aktivity členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a pod.