Oznamy z roku 2022

Oznam

Obecný úrad bude v dňoch

od 23.12.2022 do 30.12.2022 vrátane zatvorený

Otvorený bude opäť v pondelok 02.01.2023

Oznam o predĺžení prerušenia vyučovania

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ Prievidza bude vyučovanie ZŠ

prerušené až do 16. 12. 2022 vrátane

z dôvodu výskytu akútnych respiračných ochorení žiakov našej ZŠ. Žiakom budú zadané úlohy na opakovanie učiva. Všetci žiaci budú odhlásení zo stravy v ŠJ. V prevádzke nebude ani ŠKD.
Vyučovanie ZŠ bude obnovené v pondelok 19. 12. 2022.

Mgr. Jana Števicová
riaditeľka školy

Zároveň oznamujeme občanom – stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že v čase prerušeného vyučovania sa strava nebude podávať.

Zber elektroodpadu

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa koná zber elektroodpadu.
Medzi elektroodpad patria žiarovky a žiarivky, chladničky a mrazničky, TV a počítače, práčky, sporáky, umývačky ostatný a drobný elektroodpad ( vysávače, kulmy, mobily, mixéri, tlačiarne, fény a pod.)
Uvedený druh odpadu môžete voziť na dvor obecného úradu
V tomto čase:
Piatok 18.11.2022 od 7.00 h do 16.00 h
Sobota 19.11.2022 od 7.00 h do 15.00 h
Pondelok 21.11.2022 od 7.00 h do 16.00 h
Utorok 22.11.2022 od 7.00 h do 16.00 h
Prosíme vás, využite túto možnosť, ako sa legálne zbaviť starých a nefunkčných elektrospotrebičov.