Oznamy z roku 2022

Virtuálny cintorín

Spoločnosť 3WSlovakia s.r.o.
v spolupráci s obecným úradom Žabokreky nad Nitrou pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk


Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Žabokreky nad Nitrou, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Žabokreky nad Nitrou. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o. virtualnycintorin.sk – sú umiestnené na portáli: www.virtualnycintorin.sk Portál slúži nielen občanom obce Žabokreky nad Nitrou, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne v Žabokrekoch nad Nitrou.

Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku, ktorý bude zverejnený po spustení aplikácie na webovej stránke obce.


Virtuálna sviečka
Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.
Bližšie informácie k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec Žabokreky nad Nitrou a kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky pod fotografiou hrobového miesta.

Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným názorom.

Zber elektroodpadu

„Od 01.06. 2022 do 07.06.2022 v čase od 07.00 h -19.00 h a v sobotu od 07.00 h do 14.00 h môžete na dvor obecného úradu voziť elektroodpad.

Patria sem:  žiarivky, žiarovky, chladničky, mrazničky, práčky, sporáky, umývačky, televízory, počítače, vysávače, kulmy, mobily, tlačiarne, fény….

Využite, prosím, túto možnosť – ako sa legálne zbaviť starých a nefunkčných elektrospotrebičov ! „

Postrek repky olejnej

Poľnohospodárske družstvo Chynorany, Stredisko Rajčany

PD v Chynoranoch oznamuje, že od 11.05.2022 v ranných hodinách začína postrek ozimnej repky. Postreky sa budú vykonávať až do odvolania nasledovne: postrek začne ráno o 5:00 – 10 hod. Večerný postrek začne od 19:00 – 22:00 hod. Prípravky sú relatívne neškodné pre včely, ale aj napriek tomu žiadame včelárov o spoluprácu a navrhujeme v ranných hodinách včely uzatvoriť do 1 O hod. Postrek bude v Chynoranoch a Žabokrekoch prebiehať 12.05 2022 ráno a večer .
Bližšie informácie získate na tel. čísle 0918 340 558.
V Rajčanoch dňa 9.5 2022

Ing. Sobota Michal
agronóm PD

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 13.04.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 263,264,264/VE,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,279/PR,280,281,282,283,
284,285,285/OP,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,302,303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,319/OP,323,323/VE,324/
+643,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,344,345,346,347,348,350,351,352,353,
354,355,356,357,358,359,360,361,527,528,529,530,531,532,534,536,568,584,601,614
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.