Virtuálny cintorín

Spoločnosť 3WSlovakia s.r.o.
v spolupráci s obecným úradom Žabokreky nad Nitrou pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk


Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Žabokreky nad Nitrou, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Žabokreky nad Nitrou. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o. virtualnycintorin.sk – sú umiestnené na portáli: www.virtualnycintorin.sk Portál slúži nielen občanom obce Žabokreky nad Nitrou, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne v Žabokrekoch nad Nitrou.

Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku, ktorý bude zverejnený po spustení aplikácie na webovej stránke obce.


Virtuálna sviečka
Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.
Bližšie informácie k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec Žabokreky nad Nitrou a kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky pod fotografiou hrobového miesta.

Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným názorom.