Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou