Oznamy z roku 2019

Brigáda – pripravme si námestie na hody

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je panacik-s-furikom.jpg

Srdečne Vás všetkých pozývame, spoločne so SZZ, na v poradí 2. brigádu, tentokrát jesennú – predhodovú.
Vzhľadom k tomu, že jeseň je už tu a vzhľadom k prebiehajúcemu bezpečnostnému opilovaniu stromov, je potrebné nám trošku pomôcť poupratovať a pohrabať jesenné lístie. Treba si priniesť hrable, metly, prípadne fúriky.
Brigáda sa uskutoční v utorok 8.10.2019 od 15:30hod. (pridať sa môžete aj neskôr) do zotmenia. Napriek tomu, že je brigáda netradične v týždni (kvôli nepriaznivej predpovedi počasia na sobotu), verím v bohatú účasť, teším sa na vás a samozrejme, občerstvenie zabezpečíme.

Oznámenie o plánovanom výrube stromov v obci

Obec Žabokreky nad Nitrou oznamuje, že plánuje vyrúbať 10 ks stromov, a to:

  • 1 ks lipa malolistá / Tilia Cordatta/ na parc.č.309/1- zastavané plochy a námestia,
  • 3 ks agát biely / Robinia Pseudoacacia/ na parc.č. 311 – zastav. plocha a nádvorie, parc.č.309/1-zastav. plocha a nádvorie
  • 1 ks javor jaseňolistý /Acer Negundo/ na parc.č. 1186 – zastav. plocha a nádvorie
  • 5 ks pagaštan konský /Aesculus Hippocastanum/ na parc.č.1175- ostatná plocha, 3/1 – ostatná ploch

z dôvodu zlého zdravotného stavu uvedených stromov, na základe obhliadky a doporučenia arboristu. Stromy rastú na námestí pri hlavnej ceste I/64. Keďže žiadateľom o výrub je obce Žabokreky nad Nitrou, Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie určil na vykonanie konania o vydanie súhlasu na výrub drevín obec Chynorany.

Kronika našej obce v elektronickej podobe

Prinášame Vám elektronickú verziu Kroniky našej obce. Kroniku začal písať v roku 1955 učiteľ a riaditeľ školy vo výslužbe Július Dorušíny, ktorý nás krátko previedol históriou obce a plynulo nadviazal na aktuálny rok. Postupne sa menili kronikári aj udalosti v obci, ktoré sú tu opísané až do roku 1990. Starší obyvatelia si môžu zaspomínať na svoje časy minulé, svoje detstvo a tí mladší aspoň porovnať ako to bolo kedysi a ako dnes. Za zmienku stojí vidieť už len rukopis kronikárov, krásne ručne písané písmo, dnes je väčšina z nás zvyknutá na písmo tlačené, rukou sa píše málo a oficiálne dokumenty už vôbec, využíva sa moderná technika a písmo  tlačené. Škoda by bolo nesprístupniť túto vzácnu knihu aby ste si ju mohli prelistovať hocikedy v pohodlí svojho domova. 

Oznam pre žiadateľov o nájomný byt

Komisia pre prideľovanie obecných bytov pri Obecnom zastupiteľstve v Žabokrekoch nad Nitrou vyzýva žiadateľov, ktorí si podali žiadosti o nájomný byt v obci Žabokreky nad Nitrou a ich záujem stále trvá, aby v termíne najneskôr do 15.05.2019 predložili potvrdenie o výške aktuálneho príjmu na Obecný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou – osobne alebo mailom na adresu: podatelna@zabokrekynadnitrou.sk