Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Partizánske – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente