Výzva na predloženie cenovej ponuky na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby “Rekonštrukcia ZŠ Žabokreky n/N “