Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva