Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva