Workautové ihrisko po úprave dopadovej plochy znovu otvorené