Zámer “Bitúnok a rozrábkareň mäsa – potravinárska prevádzkareň s malým objemom výroby”