Zámer prevodu majetku obce Žabokreky nad Nitrou z dôvodu osobitného zreteľa