1.jún Medzinárodný deň detí

V mene obce Žabokreky nad Nitrou a Kultúrnej komisie boli dnes pri príležitosti Dňa detí rozdané balíčky všetkým deťom, ktoré sa zapojili do súťaže a zároveň všetkým deťom ďakujeme a želáme VESELÝ DEŇ DETÍ!