Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2020

Prílohy