Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2024

Prílohy