Odber krvi

How to save three lives in a day

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Žabokrekoch nad Nitrou Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 25. marca 2022, t.j. v piatok  od 8.00 do 11.30 h v kultúrnom dome v Žabokrekoch nad Nitrou.
Na Vašu, čo najväčšiu účasť sa tešia nielen členky výboru, ale aj tí, ktorí túto tekutinu bezodkladne potrebujú.
Prosíme darcov, aby prišli s rúškom na tvári.