“Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027” – zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu