Opatrenie na zabránenie vzniku a šírenia prenosných infekčných ochorení

Z dôvodu opatrení na zabránenie vzniku  a šírenia prenosných infekčných ochorení a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi sa rušia všetky hromadné kultúrne a športové podujatia v obci, kde dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí až do odvolania.