ORGANIZÁCIA UKONČENIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 v ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

V utorok 30.06.2020 prebehne ukončenie školského roka v 2 etapách:
I. etapa v čase od 08:00 – 09:30  pre žiakov 1. – 5. ročníka ; zodp. triedny učiteľ
II. etapa v čase od 10:00 – 11:30  pre žiakov 6. – 9. ročníka ; zodp. triedny učiteľ

PROGRAM
·       triednická hodina, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu, odovzdávanie vysvedčenia, príhovor riaditeľky školy, odchod na prázdniny (odniesť si vrecúška, úbor, prezuvky…)
·       žiaci 9. ročníka a žiaci, ktorí budú od septembra navštevovať inú školu odovzdajú učebnice 30.06.2020
· žiaci 1. – 8. ročníka budú odovzdávať učebnice v septembri