Oznam o uzatvorení ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

Oznamujeme
rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou, že Obec Žabokreky nad Nitrou ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou dňa 12.06.2020 rozhodla, že ZŠ a MŠ budú od 15.06.2020 do odvolania uzavreté.