Verejná vyhláška „Zmena a doplnok č. 10 Územného plánu mesta Partizánske“