Oznam pre rodičov žiakov a detí našej školy vo veci kaucie za obedy