Osadenie informačných tabúľ na cintorínoch

14. júna 2022 sme Vás informovali o zriadení služby “virtuálny cintorín” . Dnes boli osadené na starom aj novom cintoríne v našej obci informačné tabule s mapkou a menami zosnulých pre ľahšiu orientáciu pri hľadaní hrobového miesta.

Starý cintorín
Nový cintorín