Otvorenie Obecnej knižnice

Obecná knižnica je otvorená každú stredu v čase  od 15.00 h do 17.00 h v novovytvorených priestoroch v budove obecného úradu.