Zmena a doplnok č. 13 Územného plánu mesta Partizánske – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente