Otvorenie ZŠ a MŠ

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že od zajtra 24.2.2021 bude Materská škola otvorená pre všetky deti.
Základná škola bude otvorená pre 1. stupeň.
Podmienkou je potvrdenie jedného rodiča alebo zákonného zástupcu o negatívnom teste na Covid 19 nie starší ako 7 dní.