Oznam o podávaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ pre školský rok 2023/2024

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Žabokreky nad Nitrou oznamuje zákonným zástupcom detí, že podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 03. mája 2023 v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. v budove MŠ.

Tlačivo – Žiadosť na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania sú voľne dostupné pri vstupe do budovy MŠ alebo na webovej stránke ZŠ s MŠ.

K nahliadnutiu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov detí.
Účasť dieťaťa je nutná!