Deň narcisov

Liga proti rakovine organizuje už 27. ročník celoslovenskej zbierky na pomoc onkologickým pacientom – Deň narcisov.
Tento rok sa Deň narcisov bude konať vo štvrtok 20. apríla.
Všetky vyzbierané peniaze budú použité na pomoc onkologickým pacientom ( jednorazový finančný príspevok, relaxačné pobyty, na onkoporadňu, sieť psychológov), ale aj na prevenciu a podporu výskumných a klinických projektov súvisiacich s onkológiou.
V našej obci budete môcť prispieť na tento účel, a to do pokladničiek – jedna bude v lekárni SAKULI a druhá u pani Pavlisovej v kvetinárstve na námestí.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispejú akoukoľvek čiastkou do tejto zbierky !!!