Oznamy z roku 2023

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme vám, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi bol obci zverený výkon preventívnych protipožiarnych kontrol v domácnostiach.

Preventívne protipožiarne kontroly v našej obci budú vykonávať členovia Dobrovoľného hasičského zboru Žabokreky nad Nitrou, ktorí sú za týmto účelom oprávnení vstupovať do rodinných domov.

Prvú preventívnu protipožiarnu kontrolu vykonajú

v sobotu 25. novembra 2023 v čase od 08.00 h do 12.00 h

Prosíme občanov, aby aj vo vlastnom záujme umožnili členom vstup do kontrolovaných objektov a tým aj výkon protipožiarnej kontroly.

Ďakujeme vám za pochopenie.

Zber elektroodpadu

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa koná zber elektroodpadu.
Medzi elektro odpad patria žiarovky a žiarivky, chladničky a mrazničky, TV a počítače, práčky, sporáky, umývačky ostatný a drobný elektro odpad ( vysávače, kulmy, mobily, mixéri, tlačiarne, fény a pod.)
Uvedený druh odpadu môžete voziť na dvor obecného úradu
V tomto čase:

Piatok 20.10.2023 od 7.00 h do 16.00 h
Sobota 21.10.2023 od 8.00 h do 12.00 h
Pondelok 23.10.2023 od 7.00 h do 16.00 h
Utorok 24.10.2023 od 7.00 h do 16.00 h

Prosíme vás, využite túto možnosť, ako sa legálne zbaviť starých a nefunkčných elektrospotrebičov.
Zároveň vás žiadame, aby ste v týchto termínoch nevozili na dvor obecného úradu iné druhy odpadu.

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podla § 31 ods. 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pasme, budú dňa 17.10.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:
ŽABOKREKY NAO NITROU č. 240,242,243/VE,244,245,246,246/VE,247,248,249,250,250/
VE,251,252,253,254,255,256,257,258,259,261,262,265,266,267,642
z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín menit’.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejností

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná , a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona é. 251/2012 z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 14.09.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:30:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 263,264,264/VE,270,271.272,273,274,275,276,277,278,279,279/PR,280,281,282,283,284,285,285/OP,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,302,303,304,305,306,308,309,311,312 ,313,314,316,317,318,319,319/OP,323,323/VE,324/
+643, 3 2 5,326,327,328,329,330,331,332.333, 334, 335,336,337,338,339,340,341,342,344.345 ,346, 347,348,350,351,352, 353,354 ,355,356,357. 358,359,360 ,361,393/2,5 27,528,529,530,531,532.534, 536. 568,584,601,614
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme .

Dotazník k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obec v tomto období spracúva Program rozvoja obce s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, ktorý určí smer rozvoja obce na obdobie 2024 – 2031. Ide o dokument, ktorý je nevyhnutný v prípade ak sa obec chce uchádzať o možnosť čerpania domácich ale aj EÚ fondov. Obec privíta aktívne zapojenie sa občanov do tejto tvorby. K dispozícii je dotazník v papierovej aj elektronickej forme, v ktorom budete môcť vyjadriť svoje postrehy, názory, námety na zlepšenie života vo vašej obci.
Vopred Vám ďakujeme za aktívny prístup a spoluprácu pri tvorbe Programu rozvoja obce.

Dotazník v papierovej forme je na prízemí obecného úradu – vo vstupnej chodbe. Tu je zároveň umiestnená zberná nádoba na vypísané dotazníky, ktoré môžete v úradných dňoch priniesť na obecný úrad.
Dotazník prosíme vyplniť, resp. odovzdať na obecný úrad do 31.07.2023 

Elektronický dotazník