Oznamy z roku 2023

Zber elektroodpadu


Oznamujeme Vám, že v našej obci sa koná zber elektroodpadu.
Medzi elektroodpad patria žiarovky a žiarivky, chladničky a mrazničky, TV a počítače, práčky, sporáky, umývačky ostatný a drobný elektroodpad ( vysávače, kulmy, mobily, mixéri, tlačiarne, fény a pod.)
Uvedený druh odpadu môžete voziť na dvor obecného úradu v tomto čase:

Piatok 19.05.2023 od 7.00 h do 16.30 h
Sobota 20.05.2023 od 8.00 h do 12.00 h
Pondelok 22.05.2023 od 7.00 h do 16.30 h

Prosíme vás, využite túto možnosť, ako sa legálne zbaviť starých a nefunkčných elektrospotrebičov.

Postrek repky ozimnej

PD v Chynoranoch oznamuje, že od 25.4. do 26.4.2023 v ranných hodinách začína postrek ozimnej repky. Postreky sa budú vykonávať až do odvolania nasledovne: postrek začne ráno o 5:00 – 10 hod. Večerný postrek začne od 19:00 – 22:00 hod. Prípravky sú relatívne neškodné pre včely, ale aj napriek tomu žiadame včelárov spoluprácu a navrhujeme v ranných hodinách včely uzatvoriť do 10 hod. Bližšie informácie získate na tel. čísle 0918 340 558.

Oznam o podávaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ pre školský rok 2023/2024

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Žabokreky nad Nitrou oznamuje zákonným zástupcom detí, že podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 03. mája 2023 v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. v budove MŠ.

Tlačivo – Žiadosť na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania sú voľne dostupné pri vstupe do budovy MŠ alebo na webovej stránke ZŠ s MŠ.

K nahliadnutiu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov detí.
Účasť dieťaťa je nutná!

Deň narcisov

Liga proti rakovine organizuje už 27. ročník celoslovenskej zbierky na pomoc onkologickým pacientom – Deň narcisov.
Tento rok sa Deň narcisov bude konať vo štvrtok 20. apríla.
Všetky vyzbierané peniaze budú použité na pomoc onkologickým pacientom ( jednorazový finančný príspevok, relaxačné pobyty, na onkoporadňu, sieť psychológov), ale aj na prevenciu a podporu výskumných a klinických projektov súvisiacich s onkológiou.
V našej obci budete môcť prispieť na tento účel, a to do pokladničiek – jedna bude v lekárni SAKULI a druhá u pani Pavlisovej v kvetinárstve na námestí.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispejú akoukoľvek čiastkou do tejto zbierky !!!