Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podla § 31 ods. 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 17.07.2023
bez dodávky elektriny nasledovne ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 13:00:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU c. 188,188/ A, 189,190,194,196,197,197 /ZA,198, 198/VE, 199,200,203
Z dôvodu, ze plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín menit’.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.