Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejností

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná , a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona é. 251/2012 z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 14.09.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:30:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 263,264,264/VE,270,271.272,273,274,275,276,277,278,279,279/PR,280,281,282,283,284,285,285/OP,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,302,303,304,305,306,308,309,311,312 ,313,314,316,317,318,319,319/OP,323,323/VE,324/
+643, 3 2 5,326,327,328,329,330,331,332.333, 334, 335,336,337,338,339,340,341,342,344.345 ,346, 347,348,350,351,352, 353,354 ,355,356,357. 358,359,360 ,361,393/2,5 27,528,529,530,531,532.534, 536. 568,584,601,614
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme .