Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podla § 31 ods. 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pasme, budú dňa 17.10.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:
ŽABOKREKY NAO NITROU č. 240,242,243/VE,244,245,246,246/VE,247,248,249,250,250/
VE,251,252,253,254,255,256,257,258,259,261,262,265,266,267,642
z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín menit’.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.