Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme vám, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi bol obci zverený výkon preventívnych protipožiarnych kontrol v domácnostiach.

Preventívne protipožiarne kontroly v našej obci budú vykonávať členovia Dobrovoľného hasičského zboru Žabokreky nad Nitrou, ktorí sú za týmto účelom oprávnení vstupovať do rodinných domov.

Prvú preventívnu protipožiarnu kontrolu vykonajú

v sobotu 25. novembra 2023 v čase od 08.00 h do 12.00 h

Prosíme občanov, aby aj vo vlastnom záujme umožnili členom vstup do kontrolovaných objektov a tým aj výkon protipožiarnej kontroly.

Ďakujeme vám za pochopenie.