Vybudovanie prechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou