Informácia o plánovaných pozemkových úpravách v k.ú. Žabokreky nad Nitrou