Oznam o verejnom obstarávaní “Vypracovanie projektovej dokumentácie 6 b.j. Žabokreky nad Nitrou “