Ing. Lívia Kopálová

zástupkyňa starostu/poslankyňa