Ponuka na prenájom časti strechy budovy základnej školy vo vlastníctve obce