Postrek repky olejnej

Poľnohospodárske družstvo Chynorany, Stredisko Rajčany

PD v Chynoranoch oznamuje, že od 11.05.2022 v ranných hodinách začína postrek ozimnej repky. Postreky sa budú vykonávať až do odvolania nasledovne: postrek začne ráno o 5:00 – 10 hod. Večerný postrek začne od 19:00 – 22:00 hod. Prípravky sú relatívne neškodné pre včely, ale aj napriek tomu žiadame včelárov o spoluprácu a navrhujeme v ranných hodinách včely uzatvoriť do 1 O hod. Postrek bude v Chynoranoch a Žabokrekoch prebiehať 12.05 2022 ráno a večer .
Bližšie informácie získate na tel. čísle 0918 340 558.
V Rajčanoch dňa 9.5 2022

Ing. Sobota Michal
agronóm PD