Testovanie na COVID 19

We must rethink COVID-19 testing in long-term care homes | The Star

11. 4. 2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou
Počet otestovaných:  761
Počet pozitívnych:       0
čo predstavuje:        0 %

Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude  v sobotu  10. apríla 2021 v kultúrnom

dome v čase od  8.00 h  do  17.00 h
Prestávka pre testovací tím a dezinfekciu priestorov bude v čase  od  11.30 h  do  13.00 h
Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca