Zápis do 1. ročníka ZŠ

U Startup FastBridge Learning Acquired by Leading Ed-Tech Company

• Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v pondelok 12. 4. 2021 v čase od 15:00 do 16:00 h v priestoroch ZŠ.
• Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa bude zápis konať bez účasti detí. V deň konania zápisu zákonní zástupcovia prídu osobne a prinesú vyplnené tlačivá k zápisu, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch rodičov.
• Žiadame Vás, aby ste dodržiavali zvýšené hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 (respirátor, odstup, dezinfekcia).