Výzva pre podnikateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku