Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - iba elektronicky s menej  starosťami | TECHBOX.sk

Tí občania, ktorí sa nesčítali sami, budú mať možnosť byť sčítaní prostredníctvom asistentov sčítania.       
O podrobnostiach bude obecný úrad informovať po spustení  asistovaného sčítania.
Asistované sčítanie začne na základe rozhodnutia, ktoré vydá predseda Štatistického úradu SR.
Asistované sčítanie sa riadi COVID AUTOMATOM.