Testovanie na COVID 19

22.2.2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou, ktoré sa konalo v sobotu 20.02.2021

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt test covid

Počet otestovaných:  781
Počet pozitívnych:         2  
čo predstavuje:      0,25 %
Pozitívne testovaným prajeme ľahký priebeh ochorenia a skoré uzdravenie.

Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude  v sobotu  20. februára 2021 v kultúrnom dome v čase od 8.00 h  do  18.00 h

Vyzývame predovšetkým rodičov a zákonných zástupcov detí materskej školy, rodičov žiakov 1. stupňa a rodičov a žiakov  9. ročníka základnej školy k pretestovaniu z dôvodu blížiaceho sa možného otvorenia materskej a základnej školy.

Prestávka pre testovací tím  bude v čase  od  11.30 h  do  13.00 h

Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca.