Testovanie na COVID 19

Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens  for COVID-19 | Holotech | Med Devices and Lab Consumables Supplier

13.3.2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou
Počet otestovaných:  815
Počet pozitívnych:        1
čo predstavuje:       0,12 %

Pozitívne testovaným prajeme ľahký priebeh ochorenia a skoré uzdravenie.

Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude
v sobotu  13. marca 2021 v kultúrnom dome v čase od 8.00 h  do  18.00 h
Prestávka pre testovací tím a dezinfekciu priestorov bude v čase od  11.30 h  do  13.00 h
Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca