Zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Žabokreky nad Nitrou