Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Ostratice – zaslanie oznámenia o strategickom